Het Ketelhuisplein gaat verbouwen

Het Ketelhuisplein is een BW woonvoorziening voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid, op een unieke locatie in Oud West.


Aan het einde van de jaren ’80 is het gebouw in gebruik genomen en het is toe aan een opknapbeurt!

Vanaf 1 november 2019 wordt de locatie verbouwd en zullen de bewoners tijdelijk elders gaan wonen.

In het najaar van 2020 zullen 31 bewoners het gerenoveerde gebouw betrekken, 13 minder mensen dan in de huidige situatie. Dit betekent dat de kans groot is dat tot het najaar van 2020 geen of weinig nieuwe mensen op het Ketelhuisplein kunnen gaan wonen.