Samen Sterk Wonen

Samen Sterk Wonen is een nieuw wooninitiatief voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Op de woonlocaties van Samen Sterk Wonen spelen naasten een belangrijke rol in het dagelijks leven.

In 2019 starten er twee locaties. Samen Sterk Wonen West is in mei opengegaan. Hier wonen 16 jongeren in hun eigen studio. Samen Sterk wonen Oost gaat eind dit jaar open en is bedoeld voor volwassenen vanaf 27 jaar.

Samen Sterk Wonen is speciaal bedoeld voor mensen die het prettig vinden als hun naasten een belangrijke rol spelen in hun dagelijks leven. Aanmeldingen lopen via de Centrale Toegang Beschermd Wonen.