Opvang & Woonbegeleiding
in Amsterdam

Welkom bij Mijnwoonlocatie

Op deze website vind je een ruim overzicht aan locaties voor mensen met een beschikking voor Maatschappelijke Opvang (MO), Beschermd Wonen (BW) of voor mensen met een WLZ GGZ indicatie. Ook zijn er locaties beschreven waarvoor je geen beschikking nodig hebt. Je aanmelden of inschrijven voor een locatie kan hier niet.
Kijk bij veelgestelde vragen hoe je je kunt aanmelden. De plaatsingsmogelijkheden hangen af van je ondersteuningsvraag. Let op: voor veel locaties zijn wachtlijsten.

Ik heb nog geen beschikking

Nieuws

Nieuws

Wijzigingen doorgeven

Zie je iets op de website wat niet klopt? of wil je graag een locatie toevoegen? Neem dan vooral contact …

Lees meer
Nieuws

Toegang tot Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MO/BW) wijzigt

Per 1 januari 2022 verandert er een aantal zaken in de toegang tot maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Dit zijn …

Lees meer
Nieuws

Nieuwe organisaties op de website

Binnenkort kan je op mijn woonlocatie ook nieuwe organisaties tegen komen zoals Amsta, Combiwel en Timon    

Lees meer
Volledig nieuwsoverzicht

Veelgestelde vragen

Wat is Beschermd Wonen (BW)?

Beschermd Wonen (BW) is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar met (langdurige) psychiatrische problematiek. Beschermd Wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar ook onder de Wet langdurige zorg GGZ (WLZ) Beschermd Wonen bestaat uit een combinatie van wonen met toezicht en begeleiding.

Hoe meld ik mij aan voor Beschermd Wonen (BW) met een WMO indicatie

Neem contact op met uw behandelaar om beschermd wonen aan te vragen. Een behandelaar is een psychiater, arts, huisarts of begeleider van een instelling. Samen met uw behandelaar vraagt u beschermd wonen aan bij de Centrale Toegang van de GGD. Uw behandelaar meldt u online aan bij de Centrale Toegang.

aanvraag ingediend – en dan?

Een medewerker van de Centrale Toegang bespreekt uw situatie met u en met uw behandelaar. Na het gesprek neemt de gemeente een besluit. Dat besluit krijgt u per brief.

Plaatsing

Als de gemeente besluit dat u beschermd wonen krijgt, dan bespreekt u daarna met uw contactpersoon bij de Centrale Toegang welke vorm van beschermd wonen het best bij u past.

Beschermd wonen aanvragen of verlengen

Meer informatie bij de buurtteams

Ga naar www.buurtteamamsterdam.nl voor de telefoonnummers en adressen van de buurtteams.

Bron: https://www.amsterdam.nl/

Wat is Maatschappelijke Opvang (MO)?

Heb je een verwijzer? Je verwijzer kan je aanmelden via een digitaal aanmeldformulier in Trajectus. De aanmelding wordt getoetst door de Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang (CTMO). Wanneer je voldoet aan de criteria start er een intaketraject.

Heb je geen verwijzer? Dan kan je je melden bij de Screeningsbalie Bijzondere doelgroepen aan de Jan van Galenstraat 323, Ingang B. Hier vindt een eerste screening met Werk, Participatie en Inkomen, de GGD en de CTMO plaats. Wanneer je voldoet aan de criteria, volgt een uitnodiging voor een tweede screening. Na deze tweede screening wordt je óf toegelaten en volgt er een intaketraject, óf afgewezen en doorverwezen naar begeleiding elders.

Meer informatie bij de buurtteams

Ga naar www.buurtteamamsterdam.nl voor de telefoonnummers en adressen van de buurtteams.

Bron: https://www.amsterdam.nl/

Hoe meld ik mij aan voor Maatschappelijke Opvang (MO)?

Heb je een verwijzer? Je verwijzer kan je aanmelden via een digitaal aanmeldformulier in Trajectus. De aanmelding wordt getoetst door de Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang (CTMO). Wanneer je voldoet aan de criteria start er een intaketraject.

Heb je geen verwijzer? Dan kan je je melden bij de Screeningsbalie Bijzondere doelgroepen aan de Jan van Galenstraat 323, Ingang B. Hier vindt een eerste screening met Werk, Participatie en Inkomen, de GGD en de CTMO plaats. Wanneer je voldoet aan de criteria, volgt een uitnodiging voor een tweede screening. Na deze tweede screening wordt je óf toegelaten en volgt er een intaketraject, óf afgewezen en doorverwezen naar begeleiding elders.

Wat is een WLZ GGZ Indicatie?

Mensen met een psychische aandoening kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz) als zij voldoen aan de bestaande Wlz-toegangscriteria.

Het gaat om cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Zij moeten daarbij voldoen aan de bestaande Wlz-toegangscriteria. Deze groep krijgt nu zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Zorgverzekeringswet.

Bron: https://www.ciz.nl/

Hoe krijg ik een WLZ GGZ indicatie?

U kunt zelf een aanvraag voor een Wlz-indicatie doen bij het CIZ. Uw zorgaanbieder kan ook deze aanvraag voor u doen. U zet altijd zelf uw handtekening onder de aanvraag. Het CIZ beoordeelt de aanvragen op basis van de ingevulde formulieren. Als het CIZ meer informatie nodig heeft, maken zij een afspraak met u, uw familie of de zorgaanbieder. Mogelijk wordt een huisbezoek gepland.

Het CIZ beoordeelt of u een indicatie krijgt.

Wilt u informatie, advies of hulp bij het aanvragen of organiseren van uw zorg? Een cliëntondersteuner kan u helpen. Cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk.

Meer informatie over de Wlz voor mensen met een psychische stoornis vindt u Hier

Bron: https://www.ciz.nl/

Hoe meld ik mij aan met een WLZ GGZ indicatie?

Iedere zorgorganisatie heeft hun eigen aanmeldportaal voor mensen met een WLZ GGZ indicatie. Deze kunt u vinden op de pagina van de locatie.

Zijn er wachtlijsten?

Voor bijna alle locaties geldt een wachtlijst. De wachttijden verschillen per locatie. Als je eenmaal bent aangemeld, houdt een trajecthouder van de Centrale Toegang jou en/of je behandelaar op de hoogte van je plaats op de wachtlijst.

Met een WLZ GGZ indicatie sta je op een wachtlijst bij de zorginstelling. Neem contact op met de zorginstelling voor verdere vragen.

Ik sta op een wachtlijst maar heb nog geen plek, wat nu?

Je hebt een BW of MO beschikking en staat op de wachtlijst. In de tussentijd ben je wel op zoek naar een opvangplek.
Kijk op de site van de Gemeente om te zien waar je terecht kan.

Wat zijn de buurtteams?

Vanaf 1 april 2021 zijn er in Amsterdam buurtteams. U kunt bij een buurtteam binnenlopen of een afspraak maken. U kunt ook bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen om een afspraak te maken. U kunt met het buurtteam afspreken op één van de buurtteam locaties, of bij u thuis, of op een andere plek.

In elk buurtteam zitten verschillende hulpverleners bij elkaar met specialistische kennis. Ook werken ervaringsdeskundigen in het buurtteam: mensen die zelf veel ervaring op het gebied van zorg- en ondersteuning.

Buurtteammedewerkers ondersteunen u wanneer u dat nodig heeft. Bijvoorbeeld als u zo lang mogelijk zelfstandig wilt wonen. Of moeite hebt om rond te komen. Maar ook als u graag meer sociale contacten wilt. Het buurtteam kijkt wat er nodig is en wie u daarbij kan helpen zodat u weer verder kunt.

U kunt naar een buurtteam in uw buurt als u vragen hebt over bijvoorbeeld zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, ontmoeten of veiligheid. De hulp van een buurtteam is gratis.

Ga naar de website voor meer informatie Buurtteams

Wil je als zorgprofessional meer weten over het Amsterdamse beleid?

Ben je een een zorgprofessional of vrijwilliger en wilt je meer weten over het beleid van de gemeente Amsterdam? Je vindt recente beleidsstukken en handboeken op de gemeentelijk site https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/wmo-documenten/maatschappelijke/