Opvang & Woonbegeleiding
in Amsterdam

Welkom bij Mijnwoonlocatie

Op deze website vind je een ruim overzicht aan locaties voor mensen met een beschikking voor Maatschappelijke Opvang (MO), Beschermd Wonen (BW) of voor mensen met een WLZ GGZ indicatie. Ook zijn er locaties beschreven waarvoor je geen beschikking nodig hebt. Je aanmelden of inschrijven voor een locatie kan hier niet.
Kijk bij veelgestelde vragen hoe je je kunt aanmelden. De plaatsingsmogelijkheden hangen af van je ondersteuningsvraag. Let op: voor veel locaties zijn wachtlijsten.

Ik heb nog geen beschikking

Nieuws

Nieuws

Update van de website

De website mijnwoonlocatie.amsterdam is toe aan een nieuwe update! Houd de website in de gaten voor alle wijzigingen en nieuwtjes

Lees meer
Nieuws

Het Ketelhuisplein gaat verbouwen

Het Ketelhuisplein is een BW woonvoorziening voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid, op een unieke locatie in Oud West. Aan …

Lees meer
Nieuws

Samen Sterk Wonen

Samen Sterk Wonen is een nieuw wooninitiatief voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Op de woonlocaties van Samen Sterk Wonen …

Lees meer
Volledig nieuwsoverzicht

Veelgestelde vragen

Wat is Beschermd Wonen (BW)?

Beschermd Wonen (BW) is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar met (langdurige) psychiatrische problematiek. Beschermd Wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Beschermd Wonen bestaat uit een combinatie van wonen met toezicht en begeleiding.

Hoe meld ik mij aan voor Beschermd Wonen (BW)?

Nieuwe aanvragen voor Beschermd Wonen lopen via de Centrale Toegang Beschermd Wonen. Je vult samen met je behandelaar de benodigde formulieren en een vragenlijst in. De behandelaar meldt je vervolgens aan in Trajectus, het systeem van de Centrale Toegang Beschermd Wonen. Daarna wordt je met je behandelaar uitgenodigd voor een gesprek met een instroomfunctionaris. De instroomfunctionaris schrijft een advies; daarna besluit de gemeente of je in aanmerking komt voor Beschermd Wonen.

Je verwijzer kan je aanmelden via een digitaal aanmeldformulier in https://trajectusamsterdam.itforcare.nl
De aanmelding wordt getoetst door de Centrale Toegang Beschermd Wonen (CTBW). Wanneer je voldoet aan de criteria start er een intaketraject.
Je gaat dan samen met je behandelaar/verwijzer in gesprek met de instroomfunctionaris van de CTBW. Deze schrijft een advies, waarna de gemeente besluit of je in aanmerking komt voor beschermd wonen.
Wanneer je bent toegelaten tot BW ontvang je een beschikking. Zodra je een beschikking hebt zal er door een trajecthouder contact met je worden opgenomen voor een eerste kennismaking.

Bel met de CTBW op 020-3700708 maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur, donderdag van 12.30 tot 15.30 uur
of mail naar ctbw@ggd.amsterdam.nl

Wat is Maatschappelijke Opvang (MO)?

Ben je dak- of thuislozen en heb je psychiatrische en/of verslavingsproblemen? Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor een persoonlijk traject in de maatschappelijke opvang. Dit persoonlijk traject is erop gericht om je te helpen een stabieler bestaan op te bouwen, met inkomen, zorg en een dak boven het hoofd.

Hoe meld ik mij aan voor Maatschappelijke Opvang (MO)?

Heb je een verwijzer? Je verwijzer kan je aanmelden via een digitaal aanmeldformulier in Trajectus. De aanmelding wordt getoetst door de Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang (CTMO). Wanneer je voldoet aan de criteria start er een intaketraject.

Heb je geen verwijzer? Dan kan je je melden bij de Screeningsbalie Bijzondere doelgroepen aan de Jan van Galenstraat 323, Ingang B. Hier vindt een eerste screening met Werk, Participatie en Inkomen, de GGD en de CTMO plaats. Wanneer je voldoet aan de criteria, volgt een uitnodiging voor een tweede screening. Na deze tweede screening wordt je óf toegelaten en volgt er een intaketraject, óf afgewezen en doorverwezen naar begeleiding elders.

Zijn er wachtlijsten?

Voor bijna alle locaties geldt een wachtlijst. De wachttijden verschillen per locatie. Als je eenmaal bent aangemeld, houdt een trajecthouder van de Centrale Toegang jou en/of je behandelaar op de hoogte van je plaats op de wachtlijst.

Ik sta op een wachtlijst maar heb nog geen plek, wat nu?

Je hebt een BW of MO beschikking en staat op de wachtlijst. In de tussentijd ben je wel op zoek naar een opvangplek.
Kijk op de site van de Gemeente Amsterdam om te zien waar je terecht kan.

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BC738AF8B-6C7C-4C93-BEEB-5B5EC0BB5747%7D

Wat doet een trajecthouder?

Wanneer je bent toegelaten tot BW of de MO ontvang je een beschikking. Zodra je een beschikking hebt zal er door een trajecthouder contact met je worden opgenomen voor een eerste kennismaking.
Wanneer je vragen hebt over wachtlijsten, de locaties waarvoor je in aanmerking komt of je begeleidingstraject kan je dit bespreken met je trajecthouder.

Wil je als zorgprofessional meer weten over het Amsterdamse beleid?

Ben je een een zorgprofessional of vrijwilliger en wilt je meer weten over het beleid van de gemeente Amsterdam? Je vindt recente beleidsstukken en handboeken op de gemeentelijk site https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/wmo-documenten/maatschappelijke/